Sportcafé Haps

Op woensdag 13 oktober vond het eerste Hapse sportcafé plaats in de kantine van voetbalvereniging Hapse Boys. Alle sport- en beweegaanbieders uit Haps waren hierbij aanwezig en gingen met elkaar het gesprek aan over de toekomst van de sport(aanbieders) in Haps. Het sportcafé is georganiseerd op initiatief van Corné Tak (voorzitter Hapse Boys) en Cuijk Beweegt.

Vernieuwen is winnen!

Het eerste gedeelte van de avond stond in het teken van een presentatie met het thema ‘Vernieuwen is Winnen’. Tijdens deze presentatie is ingezoomd op de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en dan voornamelijk wat deze ontwikkelingen betekenen voor het verenigingsleven. De presentatie leverde herkenbare, maar ook een aantal nieuwe inzichten op voor de sport- en beweegaanbieders.

Kansen en uitdagingen in Haps

Tijdens het tweede gedeelte van de avond zijn de sport- en beweegaanbieders uit Haps samen het gesprek aangegaan. Zo zijn onder andere de kansen en uitdagingen op het gebied van sport en bewegen in Haps besproken. Zo kampen verschillende verenigingen met uitdagingen op het gebied van teruglopende (jeugd)leden en vrijwilligerstekorten. Aan de andere kant zijn er ook veel mogelijke kansen benoemd, waarvan meer onderlinge samenwerking als grootste kans is genoemd.

Samen met de sport- en beweegaanbieders gaan we aan de slag om de uitdagingen aan te gaan en de vele kansen die er liggen te benutten. ‘Want wil je als vereniging toekomstbestendig blijven, dan moet je blijven vernieuwen, aldus verenigingsondersteuner Thomas.