Bewegend Leren

Kinderen bewegen gedurende de dag te weinig en dat heeft invloed op hun concentratie en leervermogen. Ben Bizzie Bewegend Leren brengt hier verandering in. Met Bewegend Leren worden schooldagen dynamischer ingericht, zodat kinderen tijdens het leren meer bewegen. En de kinderen leren beter. Bewegend Leren draagt namelijk bij aan het automatiseren van lesstof, lesplezier en de taakgerichtheid van kinderen. Bewegend leren doorbreekt het zitpatroon onder schooltijd voor de middenbouw. Het omvat een uitdagende en dynamische manier van lesgeven.

Onze beweegcoaches bieden de leerkrachten eenvoudige beweegvormen, die toegepast kunnen worden in lessen zoals spelling, taal en rekenen. De leerkrachten gaan daarmee samen met de kinderen actief aan de slag op het schoolplein, in de gymzaal of in de klas. Er wordt gestart met een kennismakingsprogramma, dat bestaat uit een inspirerende workshop en introductielessen, zodat de leerkrachten kunnen ontdekken hoe Bewegend Leren toe te passen in hun lessen. Daarna krijgen de leerkrachten wekelijks input via video’s met tips en informatie over Bewegend Leren. Het is mogelijk om te ondersteunen bij de uitvoering van Bewegend Leren.