Aanvraag uitvoeringsbudget

Vanuit het Sportakkoord Land van Cuijk is er ook in 2024 uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het Sportakkoord Land van Cuijk. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op dit uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar: larsveldpaus@negen.nl

Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Het kernteam beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen. Vier keer per jaar vindt er besluitvorming over de aanvragen plaats door het kernteam. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Lars Veldpaus door te mailen naar larsveldpaus@negen.nl of te bellen naar 06-16 15 20 88