Over ons

Iedereen heeft recht op beweging. Toch zijn er veel mensen, die niet de kans krijgen om mee te doen of de mogelijkheden hebben om te sporten of bewegen. Dat pakken wij aan. Samen met lokale partners in de gemeente Land van Cuijk, dichtbij de mensen. Want wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Onze energieke spelbepalers bieden impactvolle beweegprogramma’s aan om kinderen, ouderen en kwetsbaren meer en beter te laten bewegen. Zodat zij zelfvertrouwen krijgen en beter kunnen meedoen in de samenleving. Daarbij betrekken we lokale partners zoals sportverenigingen en helpen we hen om zich open te stellen voor nieuwe doelgroepen. Samen geven we iedereen het recht op beweging!

We nemen onze verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan bredere maatschappelijke uitdagingen, zoals:

  • Hoge druk op de gezondheidszorg
  • Verminderde deelname en betrokkenheid bij lokaal verenigingsleven
  • Toenemend overgewicht
  • Toenemende eenzaamheid onder ouderen én jongeren