Inhoud en acties Sportakkoord Land van Cuijk

Het Sportakkoord Land van Cuijk is opgebouwd aan de hand van vier thema’s. . Naast de drie oorspronkelijke thema’s staan beschreven in het Sportakkoord is er nog één extra thema opgenomen Lees hieronder de samenvatting per thema of download het hele sportakkoord via de button onderaan.

Inclusief sporten en bewegen

  Het thema Inclusief Sporten en Bewegen heeft als doel dat meer inwoners een leven lang plezier aan sporten en bewegen beleven. Dat wil zeggen dat we drempels willen weghalen voor de mensen die belemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewegen. belemmeringen door bijvoorbeeld leeftijd, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie. Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroepen verhoogt niet alleen de sportparticipatie, maar heeft ook vele andere positieve effecten op (onder andere) gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Voor inwoners, ongeacht hun beperkingen, moet het mogelijk zijn om optimaal te kunnen sporten en bewegen.

  Duurzame sportinfrastructuur

   We bewegen steeds minder in ons dagelijks leven. Is het een gevolg van het feit, dat we het onszelf door technologische ontwikkelingen steeds makkelijker maken? Vaststaat is dat bewegen hierdoor een steeds bewustere keuze is geworden. Dichtbij huis kunnen sporten en bewegen maakt dat je het sneller doet. En natuurlijk is het ook goed voor de leefbaarheid in de kern of wijk. Kan een openbare ruimte stimuleren om te bewegen? Jazeker. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van goed onderhouden sportaccommodaties en sportvelden. Of die nu in particuliere handen of gemeentelijk eigendom zijn. Duidelijke afspraken over wie waar verantwoordelijk voor is, zijn onmisbaar. Ook als het om beheer en onderhoud gaat. Zo houden we met elkaar onze sportvoorzieningen, ook in de toekomst, op peil.

   Vitale sport- en beweegaanbieders

    In gemeente Land van Cuijk is de keuze groot als het om het sport- en beweeg aanbod gaat. En die meerwaarde onderkennen we. Sportverenigingen spelen een belangrijke rol als het om een gevarieerd sportaanbod gaat. Daarom willen we onze verenigingscultuur behouden en versterken. Ook in de toekomst. Tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer mensen in een ander verband hun sport beoefenen en dat er behoefte is aan een ander type aanbod. Zeker voor de groep die gaat werken of kinderen heeft. Uit onderzoek blijkt, dat de sportdeelname dan lager ligt dan daarvoor. Een landelijke trend die we ook in gemeente Land van Cuijk herkennen. De ambitie is om een constructieve samenwerking en verbeterde communicatie te realiseren tussen de gemeente de sportaanbieders en overige stakeholders. De gemeente tracht voldoende beweegvoorzieningen (openbare ruimte, buitensportaccommodaties en binnensportaccommodaties) te realiseren.

    Jong leren bewegen als basis voor langdurig en plezierig bewegen

     Kinderen in de basisschoolleeftijd bewegen minder en minder makkelijk. Dat blijkt uit landelijk onderzoek. En hoewel de cijfers t.o.v. het gemiddelde in Noord-Brabant in Land van Cuijk beter zijn, willen wij deze percentage minimaal behouden dan wel vergroten. Want goed leren bewegen leidt tot een gezonde en actieve leefstijl. Een investering voor later dus. En dat zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.