Bijeenkomst lokaal Sportakkoord Cuijk

In 2020 is samen met verschillende partners het lokaal sportakkoord Cuijk opgesteld. Het idee was om op basis van de verschillende thema’s binnen het lokaal sportakkoord per thema een fysieke bijeenkomst te organiseren. Vanwege de coronacrisis en de daarbij geldende maatregelen is het helaas nog niet mogelijk geweest om deze fysieke bijeenkomsten te organiseren.

Gezien de huidige maatregelen zien wij ook geen mogelijkheid om dergelijke bijeenkomsten op korte termijn fysiek te organiseren. Wij hebben er dan ook voor gekozen om per thema een digitale bijeenkomst te organiseren. Op deze manier hopen wij samen met jullie toch de volgende stappen te zetten in de uitvoering van het sportakkoord. Graag nodigen wij jullie bij deze van harte uit voor de digitale bijeenkomst ‘Vitale Sport- en Beweegaanbieders en Duurzame Sportinfrastructuur’ op woensdag 17 maart van 19:30u tot 21:00u.

Invulling bijeenkomst

Onderstaand een globaal overzicht van de invulling van de bijeenkomst op 17 maart.

 • Opening en onderlinge kennismaking
 • Toelichting en presentatie
  • Algemene toelichting Sportakkoord Cuijk
  • Toelichting thema’s Duurzame Sportinfrastructuur en Vitale Sportaanbieders
  • Toelichting mogelijkheden en rol Adviseur Lokale Sport en sportservices
 • In gesprek
  • Toetsen van draagvlak voor ambities en acties
  • Bespreken van invulling aantal acties
 • Afsluiting en vervolg

Aanmelden

Graag horen wij of je aanwezig bent op de bijeenkomst van 17 maart. Je kunt jezelf aanmelden door een mail te sturen naar thomas@negen.nl. Een aantal dagen voor de bijeenkomst volgt er een officiële uitnodiging met link naar de digitale omgeving. Neem voor vragen gerust even contact met ons op.