Bijeenkomsten Sportakkoord Cuijk

Op woensdag 17 maart organiseerde Cuijk Beweegt twee digitale bijeenkomsten voor het Lokale Sportakkoord Cuijk. Het Lokale Sportakkoord is eind vorig jaar gesloten en Cuijk Beweegt is gevraagd om te ondersteunen in de uitvoer van het Lokale Sportakkoord. Tijdens de digitale bijeenkomsten van 17 maart hebben we hier samen met een groot aantal partners een goede start mee gemaakt.

Tijdens de bijeenkomsten stonden we kort stil bij de totstandkoming en de inhoud van het Lokale Sportakkoord. Vervolgens hebben we dieper ingezoomd op de verschillende thema’s binnen het Sportakkoord en zijn we in kleine groepjes met elkaar in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken is vooral nagedacht over concrete actiepunten die opgepakt kunnen worden.

Er zijn tijdens beide bijeenkomsten een aantal goede en concrete acties ingebracht. Ook zijn er al diverse organisaties en verenigingen die hebben aangegeven daadwerkelijk met deze acties aan de slag te willen. "Het is natuurlijk super mooi om te zien dat het Lokale Sportakkoord steeds meer begint te leven en er zo veel partijen zijn die hierin hun steentje willen bijdragen. Over de verdere uitkomsten en het vervolg houden we de betrokken partners op de hoogte", aldus verenigingsondersteuner Thomas.

Mocht je nu ook geïnteresseerd zijn en meer willen weten over het Lokale Sportakkoord Cuijk? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Thomas, via thomas@negen.nl.