Services Sportakkoord Land van Cuijk

Tijdens de uitvoering van het lokaal sportakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om sportverenigingen te ondersteunen. Dit noemen wij services.

Gratis services en opleidingen beschikbaar vanuit sportakkoord

Vanuit het lokaal sportakkoord bestaat er voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, kaderleden en vrijwilligers. Dit is in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te verwezenlijken. Er zijn opleidingen beschikbaar op, o.a. op het gebied van leden, vrijwilligers, besturen, communicatie, samenwerken, beleid en visie en de gezonde sportomgeving. Verenigingen uit Land van Cuijk kunnen aanspraak maken op services en daar (bijna) kosteloos gebruik van maken.

Meer informatie?

Wil als je vereniging meer informatie over de mogelijkheden voor (gratis) opleidingen en trainingen? Neem dan contact op met verenigingsondersteuner Lars Veldpaus via larsveldpaus@negen.nl. De verenigingsondersteuner schakelt vervolgens met de Adviseur Lokale Sport, Jos Kuipers. Hij zal vervolgens de mogelijkheden met jullie vereniging bespreken.