Compensatieregelingen voor sportverenigingen

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. De verenigingen worden op verschillende vlakken hard geraakt door de coronacrisis, ook financieel.

De overheid heeft inmiddels diverse financiële steunpakketten ingesteld, één van deze steunmaatregelen is de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling). De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van tenminste €1.500.

Verenigingen hebben van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021 de tijd om een aanvraag voor de TASO Q4 2020 in te dienen. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld. Voor deze regeling is €29 miljoen beschikbaar gesteld. Als dit bedrag wordt overschreden, zal naar ratio worden verstrekt.

Naast de TASO-regeling zijn er nog een aantal overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een tool ontwikkeld waarin de verschillende reglingen overzichtelijk staan weergeegeven. Je ontdekt middels deze tool snel voor welke regeling(en) jouw vereniging in aanmerking komt. Je vindt het overzicht hier.

Heb je als vereniging nog vragen over de financiële regelingen of heb je hulp nodig bij het aanvragen van één van deze regelingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met één van onze verenigingsondersteuners. Neem contact op via thomas@negen.nl.