Opstelling Sportakkoord Land van Cuijk

Om het Sportakkoord Land van Cuijk tot een succes te maken, werken diverse supporters van het sportakkoord nauw samen.

Kernteam

Het kernteam is een groep van betrokken supporters van het sportakkoord vanuit diverse organisaties en branches, waaronder onderwijs, de zorg, verenigingen en de gemeente. Het kernteam jaagt de speer- en actiepunten uit het sportakkoord aan en stelt jaarlijks prioriteiten. Daarnaast beheert het kernteam het uitvoeringsbudget.

Het kernteam wordt momenteel gevormd door Daniëlle Busch (Fysio Cuijk Centrum), Bob Thomassen (SIOL), Edwin Smit (JVC Cuijk), Edwin van Kraaij (EGS’20), Ilse Nieuwenhuis (Merlet College), Anco Bloemendal (Welzijn Ouderen Land van Cuijk), Chris Arts (s.v. DSV), Theo Peters (gemeente Land van Cuijk) en Lars Veldpaus (Negen).

Adviseur Lokale Sport

De Adviseur Lokale Sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van sportaanbieders en het toekennen van de juiste services. De Adviseur Lokale Sport voor de gemeente Land van Cuijk is Jos Kuipers. Voor vragen kun je contact met hem opnemen via jos.kuipers@adviseurlokalesport.nl. De Adviseur Lokale Sport trekt samen op met het kernteam en de lokale verenigingsondersteuners, die zicht hebben op de lokale setting. Op basis daarvan kijkt de Adviseur Lokale Sport in samenwerking met de verenigingsondersteuners welke services er ingezet kunnen worden om de clubs optimaal te kunnen ondersteunen.

Beweegteam Cuijk Beweegt

Het beweegteam van Negen ondersteunt bij de uitvoering van de actiepunten uit het Sportakkoord Land van Cuijk. De beweegcoaches en verenigingsondersteuners vormen een professioneel team dat samen met de supporters een succes kan maken van het sportakkoord.

Supporters

De kracht van het sportakkoord zit in het samen doen! Alleen samen met partners en supporters van het sportakkoord krijgen we ambities en acties gerealiseerd. Zij brengen het sportakkoord verder. Door deze energie en saamhorigheid ontstaan nieuwe samenwerkingen en kansen.